Ναοί / Ναύδρια

ναοι
ΚΟΥΡΤΗΣ
Προκατασκευασμένα Σπίτια

Η εταιρία έχει τη δυνατότητα να κατασκευάσει, Ιερούς Ναούς για δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους, επιφάνειας που ξεκινά από 5τ.μ έως τα τ.μ που επιθυμεί ο εκάστοτε πελάτης.

Ναΰδριο (Δωρεά)
Ναΰδριο (Δωρεά)
Ναϊδριο 4τ.μ.
Ναϊδριο 4τ.μ.
Ναϊδριο 12τ.μ.
Ναϊδριο 12τ.μ.
Ναϊδριο 3τ.μ.
Ναϊδριο 3τ.μ.
Ναϊδριο 4τ.μ.
Ναϊδριο 4τ.μ.
Ναϊδριο 50τ.μ.
Ναϊδριο 50τ.μ.
Ναϊδριο 30τ.μ.
Ναϊδριο 30τ.μ.
Κατασκευή Καμπαναριού
Κατασκευή Καμπαναριού