Ναοί / Ναύδρια

ναοι
ΚΟΥΡΤΗΣ
Προκατασκευασμένα Σπίτια

Η εταιρία έχει τη δυνατότητα να κατασκευάσει, Ιερούς Ναούς για δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους, επιφάνειας που ξεκινά από 5τ.μ έως τα τ.μ που επιθυμεί ο εκάστοτε πελάτης.

Ναϊδριο 4τ.μ.
Ναϊδριο 4τ.μ.
Ναϊδριο 12τ.μ.
Ναϊδριο 12τ.μ.
Ναϊδριο 3τ.μ.
Ναϊδριο 3τ.μ.
Ναϊδριο 4τ.μ.
Ναϊδριο 4τ.μ.
Ναϊδριο 50τ.μ.
Ναϊδριο 50τ.μ.
Ναϊδριο 30τ.μ.
Ναϊδριο 30τ.μ.
Κατασκευή Καμπαναριού
Κατασκευή Καμπαναριού