Έργα

Μονοκατοικία στις Αλυκές του Βόλου
Μονοκατοικία στις Αλυκές του Βόλου
Προκατασκευασμένη κατοικία με επένδυση πέτρας
Προκατασκευασμένη κατοικία με επένδυση πέτρας
Μονοκατοικία στη Λάρισα
Μονοκατοικία στη Λάρισα
Μεζονέτα 130 τ.μ. στο Θεολόγο
Μεζονέτα 130 τ.μ. στο Θεολόγο
Μεζονέτα στον Νέο Παντελεήμωνα
Μεζονέτα στον Νέο Παντελεήμωνα
Μονοκατοικία στο Καστρί
Μονοκατοικία στο Καστρί
Μεζονέτα 135 τ.μ στη Λάρισα
Μεζονέτα 135 τ.μ στη Λάρισα
Μονοκατοικία στο Στεφανοβίκειο
Μονοκατοικία στο Στεφανοβίκειο
Μεζονέτα 110τ.μ
Μεζονέτα 110τ.μ
Μεζονέτα 135 τ.μ
Μεζονέτα 135 τ.μ
Μεζονέτα 140 τ.μ
Μεζονέτα 140 τ.μ
Μεζονέτα 90 τ.μ
Μεζονέτα 90 τ.μ
Προσθήκη ορόφου 120 τ.μ
Προσθήκη ορόφου 120 τ.μ
Εξοχική μεταφερόμενη κατοικία 80 τ.μ
Εξοχική μεταφερόμενη κατοικία 80 τ.μ
Ισόγεια κατοικία 100 τ.μ
Ισόγεια κατοικία 100 τ.μ
Ισόγεια κατοικία 90 τ.μ
Ισόγεια κατοικία 90 τ.μ
Σύμμικτη κατοικία 135 τ.μ
Σύμμικτη κατοικία 135 τ.μ
Εξοχική μεταφερόμενη κατοικία 48 τ.μ
Εξοχική μεταφερόμενη κατοικία 48 τ.μ
Ισόγεια κατοικία 150 τ.μ
Ισόγεια κατοικία 150 τ.μ
Ισόγεια κατοικία 160 τ.μ
Ισόγεια κατοικία 160 τ.μ
Ισόγεια κατοικία 80 τ.μ
Ισόγεια κατοικία 80 τ.μ
Εξοχική μεταφερόμενη κατοικία 72 τ.μ
Εξοχική μεταφερόμενη κατοικία 72 τ.μ
Ισόγεια κατοικία 140τμ
Ισόγεια κατοικία 140τμ
Εξοχική μεταφερόμενη κατοικία 72 τ.μ
Εξοχική μεταφερόμενη κατοικία 72 τ.μ
Ισόγεια κατοικία 155 τ.μ
Ισόγεια κατοικία 155 τ.μ
Ισόγεια Κατοικία 80 τ.μ
Ισόγεια Κατοικία 80 τ.μ
Ισόγεια κατοικία 135 τ.μ
Ισόγεια κατοικία 135 τ.μ
Μεζονέτα 120 τ.μ
Μεζονέτα 120 τ.μ
Μεζονέτα 185 τ.μ
Μεζονέτα 185 τ.μ
Ισόγεια κατοικία 160 τ.μ
Ισόγεια κατοικία 160 τ.μ
Προσθήκη ορόφου 90 τ.μ
Προσθήκη ορόφου 90 τ.μ
Ισόγεια κατοικία 70 τ.μ
Ισόγεια κατοικία 70 τ.μ