Συμβατικές Κατοικίες

symvatiki-95
ΚΟΥΡΤΗΣ
Προκατασκευασμένα Σπίτια

Οι δυνατότητες της Κατασκευαστικής Εταιρείας μας είναι και άπειρες, αλλά και κερδοφόρες για τους πελάτες μας.

Αυτό συμβαίνει για κάποιους συγκεκριμένους λόγους που έχουν σχέση με την καθετοποιημένη μορφή της εταιρείας και με τη συντόμευση χρονικά των διαδικασιών και των σταδίων της κατασκευής.

Από την πρώτη στιγμή οι πολιτικοί μηχανικοί, οι αρχιτέκτονες και οι επιβλέποντες των εργασιών βρίσκονται δίπλα στον πελάτη μας για να ικανοποιήσουν οποιαδήποτε ανάγκη του και να σχεδιάσουν το ιδανικό σπίτι γι’ αυτόν, είτε πρόκειται για αστική, είτε για εξοχική, συμβουλεύοντάς τον και καθοδηγώντας τον σε ό,τι τον απασχολεί, από την πολεοδομική άδεια μέχρι και τον σχεδιασμό του κήπου του.

Η εταιρεία μας διαθέτει όλα τα συνεργεία για κάθε είδους εργασίες και δεν είναι υποχρεωμένη να συνεργάζεται και ν’ αναθέτει επί μέρους εργασίες σε τρίτους, είτε αυτό αφορά τα στάδια οικοδόμησης, είτε τα υδραυλικά, είτε τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Αυτό της δίνει τη δυνατότητα απόλυτου συντονισμού με αποτέλεσμα να μη χάνεται ούτε ώρα κατά τη διάρκεια των εργασιών, προς όφελος του πελάτη.

Οι πελάτες έχουν την απόλυτη τύχη να μην απασχολούνται με κανένα επί μέρους πρόβλημα, αφού ο επιβλέπων εργοδηγός έχει τον απόλυτο έλεγχο και ενεργεί με τον πλέον αποδοτικό τρόπο.

Η εταιρεία έχοντας στη διάθεσή της κάθε τεχνικό μέσο και βέβαια ένα ολοκληρωμένο στόλο από μηχανήματα και αυτοκίνητα (μέχρι και γερανοφόρο), υπερπηδά κάθε εμπόδιο και αποπερατώνει με απόλυτη συνέπεια τις υποχρεώσεις της.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στα 35 και πλέον χρόνια της ζωής της δεν έχει ούτε μια αστική διεκδίκηση για κακοτεχνία, ασυνέπεια ή ό,τι άλλο σε σχέση με τους πελάτες της.

Συμβατική κατοικία 95τμ
Συμβατική κατοικία 95τμ