Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αποτελεί σημαντικό κομμάτι της επιχειρησιακής κουλτούρας μας, καθώς πιστεύουμε ότι η κάθε επιχείρηση, μέσα από τις δραστηριότητες της θα πρέπει να έχει ως κύριο άξονα την εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου.

Εδώ και πολλά χρόνια η εταιρία Κούρτης Κατασκευαστική, κάνει ενέργειες φιλανθρωπικού και κοινωνικού χαρακτήρα, αποδεικνύοντας της αξίες που την διέπουν, καθώς και την φιλοσοφία της.

Οι δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της εταιρίας Κούρτης Κατασκευαστική περιλαμβάνουν:

  • Ενίσχυση Κοινωνικών Φορέων
  • Χορηγίες σπιτιών σε συνανθρώπους με μεγάλη ανάγκη
  • Ενίσχυση αθλητικών οργανώσεων
  • Αιμοδοσία
  • Ενίσχυση Κοινωνικού Παντοπωλείου
  • Υποδοχή μαθητικών επισκέψεων