Σύμμικτες Κατασκεύες

ΚΟΥΡΤΗΣ
Προκατασκευασμένα Σπίτια

Οι σύμμεικτες κατασκευές είναι ίσως οι πλέον ενδεδειγμένες για όσους θέλουν ένα προκατασκευασμένο σπίτι με ιδιαίτερες απαιτήσεις σε υπόγεια ή πιλοτές.

Η εταιρεία μας έχει όλες τις λύσεις για όποιο είδος κατασκευής, οικοδομώντας συμβατικά κάποια από τα μέρη της οικοδομής και ολοκληρώνοντάς τα με τη μέθοδο της προκατασκευής.

Οι δυνατότητές μας είναι απεριόριστες και αυτό οφείλεται στην εξειδίκευση των συνεργείων μας και στον τεχνικό και τεχνολογικό εξοπλισμό.

Έτσι κάλλιστα μπορούμε να δημιουργήσουμε με συμβατική κατασκευή θεμελίωση και υπόγεια, είτε για στάθμευση αυτοκινήτων, είτε για άλλες χρήσεις, ακόμα και το ισόγειο και στη συνέχεια να ολοκληρωθεί η κατασκευή με τη μέθοδο της προκατασκευής.

Για την εταιρεία μας δεν υπάρχουν εμπόδια και άλυτα προβλήματα. Έχουμε φροντίσει να δημιουργήσουμε μια κατασκευαστική δύναμη που ξέρει να κάνει εύκολη τη ζωή των πελατών της και να οικοδομεί ισόβιες σχέσεις μαζί τους.

Κι επειδή πάντα τα έργα είναι πειστικότερα από τα λόγια, σας καλούμε να μας επισκεφθείτε, να δείτε τις εγκαταστάσεις και τις δυνατότητές μας, να συζητήσετε μαζί μας.

κουρτης προκατ σπιτια
Σύμμικτη κατοικία 135 τ.μ
Σύμμικτη κατοικία 135 τ.μ