Ενεργειακή Αναβάθμιση Κατοικίας

Maison verte au soleil 2013
ΚΟΥΡΤΗΣ
Κατασκευαστική εταιρία

Μέσω του προγράμματος «Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον» το οποίο επιδοτεί μέχρι και το 70% του κόστους, μπορείτε να αναβαθμίσετε ενεργειακά την κατοικία σας, εξοικονομώντας  χρήματα από την ψύξη και την θέρμανση του χώρου σας.

Ωστόσο χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή των υλικών, αλλά και στην κατασκευαστική διαδικασία, ώστε οι παρεμβάσεις να αποδώσουν το μέγιστο των δυνατοτήτων τους.

Η εταιρία Κούρτης Κατασκευαστική  αναλαμβάνει όλες τις ενέργειες σχετικά με τις απαραίτητες ενεργειακές παρεμβάσεις που χρηματοδοτεί το πρόγραμμα.

Οι επιλέξιμες  παρεμβάσεις είναι οι ακόλουθες:

  • Θερμομόνωση των εξωτερικών τοίχων του κτιρίου, της στέγης και της πιλοτής, συμπεριλαμβανομένων και των πρόσθετων εργασιών όπως αντικατάσταση κεραμιδιών, αποξηλώσεις κτλ.
  • Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης (Τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα, σύστημα αυτονομίας θέρμανσης)
  • Τοποθέτηση συστημάτων σκίασης (ρολά, τέντες κτλ)
  • Αντικατάσταση κουφωμάτων (παντζούρια, εξώπορτα κτλ)

Βήματα για την συμμετοχή στο πρόγραμμα:

  • Προέγκριση δανείου (υποκατάστημα τράπεζας) – Πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση.
  • Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών.
  • Υπαγωγή αίτησης ενδιαφερομένου –υπογραφή δανειακής σύμβασης- εκταμίευση προκαταβολής.
  • Υλοποίηση παρεμβάσεων – Δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση.
  • Προσκόμιση δικαιολογητικών – εκταμίευση υπόλοιπου δανείου και επιχορήγησης.