Επίσκεψη στο σχολείο Ράπτου από την εταιρεία “ΚΟΥΡΤΗΣ”