Χορηγία της κατασκευαστικής εταιρείας “ΚΟΥΡΤΗΣ” στον σύνδεσμο ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών