Δωρεά της κατασκευαστικής εταιρείας “ΚΟΥΡΤΗΣ” σε σύλλογο ατόμων με σκλήρυνση κατά πλάκας