Βασική & Ολοκληρωμένη κατασκευή

Η βασική κατασκευή περιλαμβάνει:

 1. Εξωτερικά τοιχώματα
 2. Εσωτερικά τοιχώματα
 3. Στέγη
 4. Ταβάνια
 5. Υδραυλικές εγκαταστάσεις (σωληνώσεις)
 6. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις (εκτός από: πρίζες, καλώδια, Διακόπτες, πίνακες)
 7. Επιχρίσματα
 8. Εξωτερικά κουφώματα με πόμολα και κλειδαριές
 9. Τζάμια
 10. Βεράντες (εκτός από κάγκελα και δάπεδο, πλακάκια δαπέδου)
 11. Άδεια οικοδομής
 12. Ασφαλιστικές εισφορές προς το ΕΦΚΑ

Η Ολοκληρωμένη Κατασκευή περιλαμβάνει:

 1. Εξωτερικά τοιχώματα
 2. Εσωτερικά τοιχώματα
 3. Στέγη
 4. Ταβάνια
 5. Βεράντες (πλήρεις με πλακίδια δαπέδου, κάγκελα, Ηλεκτρική εγκατάσταση, παροχή νερού (βρύση))
 6. Πλήρης υδραυλική εγκατάσταση (σωληνώσεις, μπαταρίες, διακόπτες)
 7. Πλήρης ηλεκτρολογική εγκατάσταση (καλωδίωση, πρίζες, διακόπτες, πίνακες, φωτισμός)\
 8. Επιχρίσματα
 9. Εξωτερικά κουφώματα με πόμολα και κλειδαριές
 10. Τζάμια
 11. Σωληνώσεις θέρμανσης (μονοσωλήνιο σύστημα)
 12. Πλακίδια τοίχου
 13. Πλακίδια δαπέδου
 14. Πλακίδια εσωτερικής σκάλας και κουπαστής για χρήση σκάλας ή κάγκελο στη μεζονέτα
 15. Εσωτερικά κουφώματα
 16. Ντουλάπια κουζίνας
 17. Ντουλάπια δωματίων
 18. Είδη υγιεινής
 19. Εσωτερικοί χρωματισμοί
 20. Εξωτερικοί χρωματισμοί
 21. Άδεια οικοδομής
 22. Ασφαλιστικές εισφορές προς το ΕΦΚΑ
kourtis-home