Εξοχικές Μεταφερόμενες Κατοικίες

ΚΟΥΡΤΗΣ
Προκατασκευασμένα Σπίτια

Η εταιρεία μας εξειδικεύθηκε στις μεταφερόμενες κατοικίες (τροχοβίλες) από την αρχή της δραστηριοποίησής της, πριν από 35 χρόνια, σε μια εποχή που απαιτούσε ταχύτητα δόμησης και τετελεσμένες λύσεις. Έκτοτε τον τομέα αυτόν τον αναπτύσσει στο έπακρο, εφαρμόζοντας κάθε τεχνολογική εξέλιξη.

Οι τελειότατες εργοταξιακές εγκαταστάσεις μας εξασφαλίζουν την κατασκευή μεταφερόμενων κατοικιών υψηλών προδιαγραφών, που διαθέτουν πλήρη αντισεισμικότητα και ιδιαίτερα υψηλή θερμο-ηχομόνωση, έτσι ώστε να εξασφαλίζουν στους ιδιοκτήτες όλα τα πλεονεκτήματα που θα επιθυμούσαν.

Η κατασκευή τους γίνεται σύμφωνα με τους τρόπους κατασκευής και διαθέτουν οτι συμπεριλαμβάνει η ολοκληρωμένη κατασκευή.

Καθώς και όλες τις ανέσεις μιας πλήρους κατοικίας, ενώ παράλληλα μπορούν να επεκταθούν με κάθε είδους χώρο, είτε οριζόντια, είτε σε ύψος.

Εξοχική μεταφερόμενη κατοικία 80 τ.μ
Εξοχική μεταφερόμενη κατοικία 80 τ.μ
Εξοχική μεταφερόμενη κατοικία 48 τ.μ
Εξοχική μεταφερόμενη κατοικία 48 τ.μ
Εξοχική μεταφερόμενη κατοικία 72 τ.μ
Εξοχική μεταφερόμενη κατοικία 72 τ.μ
Εξοχική μεταφερόμενη κατοικία 72 τ.μ
Εξοχική μεταφερόμενη κατοικία 72 τ.μ
Εξοχική μεταφερόμενη κατοικία 72 τ.μ
Εξοχική μεταφερόμενη κατοικία 72 τ.μ
Εξοχική μεταφερόμενη κατοικία 63 τ.μ
Εξοχική μεταφερόμενη κατοικία 63 τ.μ
Εξοχική μεταφερόμενη κατοικία 72 τ.μ
Εξοχική μεταφερόμενη κατοικία 72 τ.μ
Εξοχική μεταφερόμενη κατοικία 85 τ.μ
Εξοχική μεταφερόμενη κατοικία 85 τ.μ
Εξοχική μεταφερόμενη κατοικία 72 τ.μ
Εξοχική μεταφερόμενη κατοικία 72 τ.μ
Εξοχική μεταφερόμενη κατοικία 80 τ.μ – 2
Εξοχική μεταφερόμενη κατοικία 80 τ.μ – 2