Επίσκεψη εκπροσώπου Γαλλικής τεχνικής εταιρίας με απώτερο σκοπό την συνεργασία