Επίσκεψη από το σχολείο “Ράπτου” στις εγκαταστάσεις “ΚΟΥΡΤΗΣ”