Χορηγία από την κατασκευαστική εταιρεία “ΚΟΥΡΤΗΣ” στο κέντρο απεξάρτησης ΕΞΟΔΟΣ