Χορηγία σπιτιού από την κατασκευαστική εταιρεία “ΚΟΥΡΤΗΣ” για άπορη οικογένεια στην Βερδικούσια