Δωρεά από την κατασκευαστική εταιρεία “ΚΟΥΡΤΗΣ” σε σύλλογο ΑΜΕΑ