Δωρεά της κατασκευαστικής εταιρείας “ΚΟΥΡΤΗΣ” στο Χαμόγελο του Παιδιού