Βασική & ολοκληρωμένη κατασκευή

Ολοκληρωμένη Κατασκευή

Η Ολοκληρωμένη Κατασκευή περιλαμβάνει:

 • Εξωτερικά τοιχώματα
 • Εσωτερικά τοιχώματα
 • Στέγη
 • Ταβάνια
 • Υδραυλικές εγκαταστάσεις (σωληνώσεις)
 • Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις (εκτός από: πρίζες, διακόπτες, πίνακα)
 • Επιχρίσματα
 • Εξωτερικά κουφώματα με πόμολα και κλειδαριές
 • Πλήρης υδραυλική εγκατάσταση (μπαταρίες, διακόπτες)
 • Πλήρης ηλεκτρολογική εγκατάσταση (πρίζες, διακόπτες, πίνακας, φωτισμός)
 • Σωληνώσεις θέρμανσης
 • Πλακίδια δαπέδου
 • Πλακίδια τοίχου
 • Πλακίδια εσωτερικής σκάλας και κουπαστής για χρήση σκάλας ή κάγκελο
 • Εσωτερικά κουφώματα
 • Εσωτερικοί χρωματισμοί
 • Εξωτερικοί χρωματισμοί
 • Ντουλάπια κουζίνας
 • Ντουλάπες δωματίων
 • Είδη υγιεινής
 • Βεράντες (πλήρεις με πλακίδια δαπέδου και κάγκελα)

 

Βασική Κατασκευή

Η βασική κατασκευή περιλαμβάνει:

 • Εξωτερικά τοιχώματα
 • Εσωτερικά τοιχώματα
 • Στέγη
 • Ταβάνια
 • Υδραυλικές εγκαταστάσεις (σωληνώσεις)
 • Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις (εκτός από: πρίζες, διακόπτες, πίνακα)
 • Επιχρίσματα
 • Εξωτερικά κουφώματα με πόμολα και κλειδαριές

 

Κατασκευή Τοιχοποιίας

 • χαλύβδινος σκελετός με πλέγμα εκατέρωθεν
 • διογκωμένη πολυστερίνη
 • σωληνώσεις υδραυλικής εγκατάστασης
 • σωληνώσεις ηλεκτρολογικής εγκατάστασης
 • σοβάτισμα με μονωτικά υλικά
 • σοβάτισμα με τσιμεντοκονίαμα
 • σοβάτισμα τριφτό-μαρμαρόσκονη

 

Κατασκευή στέγης

 • Μεταλλικά ζευκτά (σκελετός στέγης) μεγάλης αντοχής, βάσει στατικής μελέτης
 • Σκουρέντα (ξύλινη επένδυση στέγης)
 • Ειδική μεμβράνη κατασκευασμένη από ύφανση γυαλιού που στεγανοποιεί τη στέγη εμποδίζοντας την είσοδο του νερού έχουμε σπασμένα κεραμίδια και προστατεύει την ξυλεία από φθορές.
 • Καδρόνια
 • Κεραμίδια σε διάφορους τύπους (κατά προτίμηση του πελάτη)
 • Ταβάνι με ξύλινη επένδυση
 • Ταβάνι που κατασκευάζεται με την ίδια διαδικασία της τοιχοποιίας.

 


Θέλετε ένα σταθερό συνεργάτη ? καλέστε μας