Διαδικασία Κατασκευής

Η διαδικασία κατασκευής μία προκατασκευασμένης κατοικίας περιγράφεται αναλυτικά μέσα απο το video που ετοιμάσαμε για εσάς.

1. Δημιουργούνται τα σχέδια του κτιρίου

2. Γίνονται οι μετρήσεις στο οικόπεδο από τους μηχανικούς

3. Αρχίζουν τα έργα εκσκαφής και θεμελίωσης

4. Γίνονται τα έργα θεμελίωσης

5. Κατασκευάζονται και τοποθετούνται σταδιακά τα προκατασκευασμένα τμήματα του κτιρίου

6. Τοποθετούνται οι ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις

7. Σοβατίζονται και βάφονται όλες οι επιφάνειες

8. Τοποθετούνται τα κουφώματα

9. Ολοκληρώνονται οι εσωτερικοί χώροι

10. Εφαρμόζονται οι τελευταίες λεπτομέρειες


Και τέλος παραδίδεται το κτίριο.

Για να δείτε τις τεχνικές προδιαγραφές της κατασκευής δείτε τις τεχνικές προδιαγραφές.