Ναϊδριο

Ναϊδριο 3τ.μ.

Ναϊδριο

Ναϊδριο 3τ.μ. συνολικά, έτος κατασκευής 2011