Ναϊδριο

Ναϊδριο 4τ.μ.

Ναϊδριο

Ναϊδριο 4τ.μ. συνολικά, έτος κατασκευής 2012