Ναϊδριο

Ναϊδριο 12τ.μ.

Ναϊδριο

Ναϊδριο 12τ.μ. συνολικά, έτος κατασκευής 2007