Ναϊδριο

Ναϊδριο 30τ.μ.

Ναϊδριο

Ναϊδριο 30τ.μ. συνολικά, έτος κατασκευής 2004