Ναϊδριο

Ναϊδριο 50τ.μ.

Ναϊδριο

Ναϊδριο 50τ.μ. συνολικά, έτος κατασκευής 2006