Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αποτελεί σημαντικό κομμάτι της επιχειρησιακής κουλτούρας μας, καθώς πιστεύουμε ότι η κάθε επιχείρηση, μέσα από τις δραστηριότητες της θα πρέπει να έχει ως κύριο άξονα την εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου.
Εδώ και πολλά χρόνια η εταιρία Κούρτης Κατασκευαστική, κάνει ενέργειες φιλανθρωπικού και κοινωνικού χαρακτήρα, αποδεικνύοντας της αξίες που την διέπουν, καθώς και την φιλοσοφία της.  
     
     

 

 

 


Θέλετε ένα σταθερό συνεργάτη ? καλέστε μας