Γιατί να επιλέξω σπίτι Προκατασκευασμένο & όχι Συμβατικό ?

23/10/2014

Γιατί να επιλέξω σπίτι Προκατασκευασμένο & όχι Συμβατικό ?

Όλο και περισσότεροι πολίτες στρέφονται στη λύση του προκατασκευασμένου σπιτιού, η οποία μπορεί να είναι έως και 40% φθηνότερη από τη συμβατική κατοικία με προκαθορισμένο χρόνο παράδοσης, χωρίς να υστερεί σε ποιότητα κατασκευής.


Γιατί να επιλέξω σπίτι Προκατασκευασμένο σπίτι και όχι Συμβατικό ?


Γιατί όμως να προτιμήσω τα προκατασκευασμένα σπίτια από τα συμβατικά; Τα βασικά πλεονεκτήματα που έχουν προσελκύσει πολλούς, σύμφωνα με τα λεγόμενα των κατασκευαστριών εταιρειών είναι τα παρακάτω:

• Οικονομία

Κατασκευάζοντας το στο εργοστάσιο έχει τη δυνατότητα να μειώθει το κόστος της κατασκευής. Το κόστος μειώνεται από τη εξειδίκευση του προσωπικού σε συγκεκριμένη γραμμή παραγωγής, κάτι αντίστοιχο με τη βιομηχανία αυτοκινήτων. Μειώνεται με τη χρήση ρομποτικών μηχανών ή εργαλείων και μηχανημάτων που είναι δύσκολο να υπάρξουν στη οικοδομή. Μειώνεται επίσης από την μαζική προμήθεια των πρώτων υλών και το μόνιμο απόθεμα στοκ που κάνει εύκολη την εύρεση τους ανά πάσα στιγμή χρειαστούν. Τέλος μειώνεται το κόστος λόγω του πολύ καλού σχεδιασμού που πάντα προηγείται της εκτέλεσης.

• Αντισεισμικότητα

Ένα κτίριο έχει ενεργητική και παθητική ασφάλεια προς το σεισμό. Το πρώτο έχει να κάνει με τις αντοχές των υλικών του και τη δύναμη που ασκεί ο σεισμός στο κτήριο. Η δύναμη του σεισμού επάνω σε ένα κτήριο είναι ίση με τη μάζα του κτηρίου (βάρος) πολλαπλασιαζόμενη με την επιτάχυνση του σεισμού. Δηλαδή όσο ελαφρύτερο ένα κτήριο λιγότερη και η εφαρμοζόμενη δύναμη του σεισμού. Επίσης όσο πιο μεγάλη ελαστικότητα έχει ένα κτήριο είναι πιο εύκολο να επανέρθει στην αρχική του θέση και να μην καταπονηθεί. Έτσι για κτήρια λίγων ορόφων όπως μια κατοικία η λύση της ξύλινου σκελετού μας δίνει την ελαφρύτερη ελαστικότερη άρα και ανθεκτικότερη λύση έναντι του σεισμού. Παθητικά είναι ασφαλές ένα κτήριο που εάν καταρρεύσει θα δώσει τις περισσότερες πιθανότητες επιβίωσης στους ενοίκους του. Και πάλι ο ξύλινος φορέας λόγω μικρού βάρους δίνει την μεγαλύτερη παθητική ασφάλεια.

• Χρόνος Παράδοσης

Ένα προκατασκευασμένο σπίτι απαιτεί λίγες εβδομάδες για την παράδοση του , σε αντίθεση με τις συμβατικές κατοικίες που για την αποπεράτωση τους απαιτούνται αρκετοί μήνες , αν όχι χρόνια. Η διαδικασία είναι σαφώς απλούστερη και απαλλάσσει τον ιδιοκτήτη από το άγχος που δημιουργεί η χρονοβόρα ανέγερση μιας οικοδομής. Σε περιπτώσεις εξάλλου που πρόκειται για μια κατασκευή σπιτιού σε ένα υπάρχον κτίριο ή σε περιοχή που ήδη κατοικείται η ενόχληση που προκαλείται στους υπόλοιπους ενοίκους είναι ελάχιστη. Επιπλέον, τα τμήματα ενός προκατασκευασμένου σπιτιού κατασκευάζονται στο μεγαλύτερο μέρος τους στο εργοστάσιο κάτω από αυστηρή επίβλεψη και πληρώντας υψηλές προδιαγραφές και συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, χωρίς τα απρόοπτα που καθυστερούν μια συμβατική κατοικία. Ο χρόνος κατασκευής ενός προκατασκευασμένου σπιτιού είναι από τρεις έως έξι μήνες συνολικά από την ημέρα που θα το παραγγείλετε ανάλογα με την εταιρεία κατασκευής. Οι λόγοι προφανείς εργοστασιακή παραγωγή, σταθερές συνθήκες, σωστός προγραμματισμός.

• Εξοικονόμηση ενέργειας

Οι προκάτ κατοικίες έχουν θερμομονωτικές ιδιότητες, οι οποίες λύνουν ένα από τα προβλήματα της εποχής μας αλλά και του μέλλοντος, αυτό της συνεχόμενης αύξησης του
κόστους ενέργειας.

• Προκαθορισμένο Κόστος

Ενα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα των προκάτ είναι ότι το κόστος της κατασκευής είναι επακριβώς προκαθορισμένο και δεν περιλαμβάνει εκπλήξεις ή υπερβάσεις στον προϋπολογισμό του αγοραστή.